Χαρέ Κρίσνα » Βιογραφιες Διδασκαλων

 


Σρίλα Μπακτισινταντα Σαρασβατι

Με την ευκαιρία της υπερβατικής εμφάνισης του Σρίλα Μπακτισιντάντα Σαρασβάτι Τακούρα παραθέτουμε ένα άρθρο που δημοσιεύθηκε αρχικά το 1980, στο περιοδικό Back to Godhead (Επιστροφή στον Κρίσνα)